Aan het laden...

Succesvol studeren aan de kunstacademie ondanks problemen

Een studie aan de kunstacademie stelt hoge eisen aan studenten. In de kunst ziet men tenslotte graag excellentie. Studenten worden zowel op persoonlijk als artistiek vlak in deze periode van hun leven op een bijzondere wijze uitgedaagd. Soms is het moeilijk om daarin balans te vinden. In deze blogpost gaan we kort in op de visie achter de begeleiding van AKM KunstMaat en hoe de begeleiding aansluit bij het kunstonderwijs.

In de studie aan de kunstacademie komende hoge eisen ook naar voren in de verwachtingen van de studenten. Het is enorm vervelend als je door problemen de grip op je studie lijkt te verliezen. Deze problemen kunnen voortkomen uit psychische klachten, maar kunnen ook voortkomen uit persoonlijke omstandigheden. Of een ongelukkige samenloop van omstandigheden, of een veranderende situatie in je leven.

Bij deze en andere problemen staan de coaches van AKM KunstMaat je met raad en daad terzijde. Zij hebben niet alleen ervaring met een opleiding in de kunsten, maar zijn ook gespecialiseerd in de omgang met diverse vormen van persoonlijke en psychische problemen.

De visie van onze coaches is dat een student met persoonlijke of psychische problemen goede mogelijkheden heeft om succesvol af te studeren aan de kunstacademie. Het artistiek vermogen van de student is het uitgangspunt en met een goede basis kan de student zich daarin zelf verder ontwikkelen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat het altijd gaat om getalenteerde mensen, die boven hoog willen presteren op artistiek gebied.

Iedere begeleiding is uniek en vereist een persoonlijke aanpak. Deze vorm van maatwerk is dan ook ons uitgangspunt. In overleg met de student en eventueel de decaan of tutor, wordt gekeken naar een haalbaar plan en welke aanpassingen mogelijk zijn. Hoe de begeleiding vorm krijgt of kan krijgen, bespreken we volgende week op ons blog.

Om kennis en vaardigheden op peil te houden, hebben onze coaches regelmatig intervisies. Dit draagt ook bij aan een overkoepeld perspectief op de begeleiding en een eenduidige aanpak. Door hun eigen activiteiten in de kunsten blijven ze een praktisch perspectief houden, dat gerelateerd is aan het werkveld waar ook de studenten onderdeel van worden. De oriëntatie op de fase na het afstuderen, is onderdeel van onze begeleiding en omvat een lange termijn perspectief.

De begeleiding sluit aan bij de actuele stand van zaken in het kunstonderwijs, omdat complexe zorgvragen de taken van tutor of decaan soms kunnen overstijgen. In samenwerking met het onderwijs is het mogelijk om door begeleiding een gedegen vangnet te creëren, waardoor studenten het meeste uit hun studie halen. Maar het is geen studiebegeleiding die we bieden, het is een vorm van levensloopbegeleiding die zich gespecialiseerd heeft in het kunstonderwijs.

Kort samengevat is onze visie dat succesvol studeren aan de kunstacademie ondanks problemen, van welke aard ook, goed haalbaar is. En je hoeft geen problemen te hebben, om met een coach in gesprek te gaan over het optimaliseren van je prestaties in je studie.

Coaching, of begeleiding, is in sommige sectoren heel gewoon om tot grote prestaties te komen. Neem bijvoorbeeld topsport, waarin iedere gedreven professional voor diverse functies een coach heeft. Maar ook in de geneeskunde, bijvoorbeeld chirurgie, komt dit steeds vaker voor. Bekijk hier een inspirerende TED Talk over het belang van coaching.

Ons blog is één van de ontwikkelingen die de laatste jaren pas goed is gaan lopen. Sommige van onze goede strategieën bespreken we hier al, omdat het voor iedereen goed is om af en toe een fris perspectief op te doen. Op onze website staat al veel geschreven over onze begeleiding. En op ons blog bieden we coaches de ruimte om te reflecteren op hun ervaringen en om, bijvoorbeeld, hun visie toe te lichten. Meer ruimte voor diepgang en reflectie! De komende tijd willen we op ons blog dan ook meer variatie. In contact met studenten, ouders, docenten, tutoren en decanen, doen wij als coaches nieuwe kennis op. Ons blog is de manier om dit te delen.

Geef een reactie