Aan het laden...

Begeleiding

Tijdens je studie aan de kunstacademie kan je tegen diverse obstakels aanlopen. Onze kunstcoaches zijn er om je te ondersteunen bij je studievoortgang, bij planning en organisatie van je opleiding en bij vakinhoudelijke aspecten van je studie. In onze begeleiding sta jij als student centraal. Het gaat immers om jouw persoonlijke en artistieke ontwikkeling.

Onze kunstcoaches bieden verschillende vormen van begeleiding en hebben allemaal een brede ervaring met studenten met persoonlijke problemen, zoals ASS, AD(H)D, en depressie. Onze begeleiding gaat uit van een gedeelde werkwijze, visie en ethische code. Zo bieden we in verschillende regio's hetzelfde soort begeleiding, die toch voor iedere student uniek is.

Onze begeleiding

Begeleiding kan zich op verschillende aspecten concentreren. Wij bieden onder andere:

  • Persoonlijke begeleiding: bij woon-, leef- en regelzaken, maar ook bij diverse aspecten rondom de studie.
  • Studiebegeleiding: het regelen en organiseren van schoolzaken, maar ook het plannen, contact met docenten, mentor, of decaan.
  • Theorie- en scriptie begeleiding: studiebegeleiding bij het maken van schrijfopdrachten. Dit kan ook grotendeels online worden gegeven.
  • Flexbegeleiding:  ad hoc begeleiding zonder vaste contactmomenten. De kunstcoach is jouw vangnet. Als jij het nodig vindt kan je een beroep doen op hem doen.
  • Artistic research en academische vaardigheden: begeleiding die richt op theoretische vaardigheden, zoals schrijf- en taalvaardigheid, presentatie en argumentatie, literatuur en brongebruik, .

Onze aanpak

We bieden onze begeleiding op verschillende manieren aan:

  • Persoonlijk gesprek: regelmatige voortgangsbesprekingen met je kunstcoach. Deze contactmomenten vinden op locatie plaats: of op jouw academie of op de werkplek van jouw coach.
  • Ondersteuning bij gesprekken: je kunstcoach gaat op verzoek mee bij belangrijke gesprekken om jouw doelen te ondersteunen.
  • Belangenbehartiging: je kunstcoach onderhoudt het contact met docenten, tutor en decaan, als dat voor jou even niet gaat.
  • Telefonisch: contactmomenten op afstand om persoonlijke gesprekken aan te vullen, of als gesprekken op locatie niet mogelijk zijn.
  • Online: digitale contactcomenten om zicht te houden op de voortgang, via Skype, Hangouts, app, of email.

Tarieven

Op onze begeleiding zijn de volgende tarieven van toepassing:

BegeleidingTarief
Persoonlijke begeleiding€62,50 (per uur)
Scriptiebegeleiding€50 (per uur)

Binnen de persoonlijke - en scriptiebegeleiding vallen gesprekken, maar ook telefonisch of online contact. In vrijwel alle gevallen zijn de tarieven voor begeleiding vrijgesteld van BTW heffing onder artikel 11.1.o van de wet Omzetbelasting. Tijdens het oriënterend gesprek worden de tarieven met jou besproken en kijken we naar de mogelijkheden voor vergoeding.

Het is in sommige gevallen mogelijk om de begeleiding van AKM KunstMaat vergoed te krijgen via een WMO indicatie. Daarover leest u hieronder meer. In iedere gemeente in Nederland kan een studietoelage worden aangevraagd voor studenten die door omstandigheden niet kunnen werken naast hun studie. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je het beste contact opnemen met jouw gemeente.

Vergoeding vanuit Persoonsgebonden Budget

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bedoeld voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het actief en zelfredzaam participeren in de samenleving. De WMO biedt studenten met een diagnose de mogelijkheid van een PersoonsGebonden Budget (PGB). Deze vergoeding kun je gebruiken voor verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding, zoals de begeleiding van AKM KunstMaat.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toebedelen van het PGB, op grond van de WMO. Een aanvraag PGB is een vervolgstap in het aanvraagproces voor de indicatie WMO. Bij sommige gemeentes kunnen de indicatie voor de WMO en de PGB gelijktijdig worden aangevraagd. Met het PGB kun je zelf bepalen welke zorg of ondersteuning je wilt inkopen.

Een WMO indicatie met een persoonsgebonden budget aanvragen is niet altijd gemakkelijk. Op www.pgb.nl vind je meer informatie. Een aanvraag moet je zelf doen, maar het is soms handig als je iemand vraagt om je daarbij te helpen. Bijvoorbeeld een ouder of voogd. Onze coaches hebben een stappenplan opgesteld, zodat je goed kunt zien wat je allemaal moet doen om een PGB aan te vragen.