Aan het laden...

Begeleiding

Tijdens je studie aan de kunstacademie kan je tegen diverse obstakels aanlopen. Onze kunstcoaches zijn er om je te ondersteunen bij je studievoortgang, bij planning en organisatie van je opleiding en bij vakinhoudelijke aspecten van je studie. In onze begeleiding sta jij als student centraal. Het gaat immers om jouw persoonlijke en artistieke ontwikkeling.

Onze kunstcoaches bieden verschillende vormen van begeleiding en hebben allemaal een brede ervaring met studenten met persoonlijke problemen, zoals ASS, AD(H)D, en depressie. Onze begeleiding gaat uit van een gedeelde werkwijze, visie en ethische code. Zo bieden we in verschillende regio's hetzelfde soort begeleiding, die toch voor iedere student uniek is.

Onze begeleiding

Begeleiding kan zich op verschillende aspecten concentreren. Wij bieden onder andere:

  • Persoonlijke (ambulante) begeleiding: bij woon-, leef- en regelzaken, en omgang met psychologische problemen, maar ook bij diverse aspecten rondom de studie, zoals het regelen en organiseren van schoolzaken, planning, contact met docenten, tutoren of decaan.
  • Theorie- en scriptie begeleiding: studiebegeleiding bij het maken van schrijfopdrachten. Dit kan ook grotendeels online worden gegeven.
  • Flexbegeleiding:  ad hoc begeleiding zonder vaste contactmomenten. De kunstcoach is jouw vangnet. Als jij het nodig vindt kan je een beroep doen op hem doen.
  • Artistic research en academische vaardigheden: begeleiding die richt op theoretische vaardigheden, zoals schrijf- en taalvaardigheid, presentatie en argumentatie, literatuur en brongebruik.

Onze aanpak

We bieden onze begeleiding op verschillende manieren aan:

  • Persoonlijk gesprek: regelmatige voortgangsbesprekingen met je kunstcoach. Deze contactmomenten vinden op locatie plaats: of op jouw academie of op de werkplek van jouw coach.
  • Ondersteuning bij gesprekken: je kunstcoach gaat op verzoek mee bij belangrijke gesprekken om jouw doelen te ondersteunen.
  • Belangenbehartiging: je kunstcoach adviseert vanuit jouw belang en onderhoudt eventueel het contact met docenten, tutor en decaan, als dat voor jou even niet gaat.
  • Telefonisch: contactmomenten op afstand om persoonlijke gesprekken aan te vullen, of als gesprekken op locatie niet mogelijk zijn.
  • Online: digitale contactcomenten om zicht te houden op de voortgang, via Skype, Hangouts, app, of email.

Tarieven

Op onze begeleiding zijn de volgende tarieven van toepassing:

BegeleidingTarief
Persoonlijke (ambulante) begeleiding€65,- (per uur)
Scriptiebegeleiding€70,- (per uur)

Binnen de persoonlijke - en scriptiebegeleiding vallen gesprekken, maar ook telefonisch of online contact. In vrijwel alle gevallen zijn de tarieven voor begeleiding vrijgesteld van BTW heffing onder artikel 11.1.o van de wet Omzetbelasting. Tijdens het intake gesprek worden de tarieven met jou besproken en kijken we naar de mogelijkheden voor vergoeding.

Het is in sommige gevallen mogelijk om de begeleiding van AKM KunstMaat vergoed te krijgen via een Persoonsgebonden budget (PGB), welke onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt. Over vergoeding vanuit PGB leest u hieronder meer. Daarnaast kan in iedere gemeente in Nederland een studietoelage worden aangevraagd voor studenten die door omstandigheden niet kunnen werken naast hun studie. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je het beste contact opnemen met jouw gemeente.

Vergoeding vanuit Persoonsgebonden Budget

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bedoeld voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het actief en zelfredzaam deelnemen aan de samenleving. De WMO biedt mensen met een diagnose de mogelijkheid van een PersoonsGebonden Budget (PGB). Deze vergoeding kun je gebruiken voor verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding, zoals de ambulante begeleiding van AKM KunstMaat. Het PGB kan niet worden gebruikt voor scriptie- of studiebegeleiding.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toebedelen van het PGB, op grond van de WMO. Een aanvraag PGB is een vervolgstap in het aanvraagproces voor de indicatie WMO. Bij sommige gemeentes kunnen de indicatie voor de WMO en de PGB gelijktijdig worden aangevraagd. Met het PGB kun je zelf bepalen welke zorg of ondersteuning je wilt inkopen, al wordt er altijd gekeken naar de noodzaak van je aanvraag.

Een WMO indicatie met een persoonsgebonden budget aanvragen is niet altijd gemakkelijk. Op www.pgb.nl vind je meer informatie. Een aanvraag moet je zelf doen, maar het is soms handig als je iemand vraagt om je daarbij te helpen. Bijvoorbeeld een ouder of voogd. Veel gemeenten hebben een onafhankelijke cliëntondersteuning, die hierbij ook kan helpen. In het intake gesprek bespreken we met je welke stappen voor jou relevant kunnen zijn.