Aan het laden...

Visie

In de kunsten worden hoge eisen gesteld aan studenten. Men ziet daar tenslotte graag excellentie. Studenten worden aangenomen vanwege hun vaardigheden en talenten, maar toch is het soms moeilijk om structuur en balans te vinden in het hectische studentenbestaan. Wanneer je als student ook nog geconfronteerd wordt met persoonlijke problemen, is het bijzonder moeilijk om de regie te houden over je leven en je studie. Onze begeleiding loopt van de omgang met problemen die voortkomen uit depressie, angst, ASS, of AD(H)D, tot levensloopbegeleiding, arbeidsoriëntatie en talentontwikkeling tijdens en na de studie.

Doel en visie

Ons doel is om studenten te ondersteunen bij de omstandigheden die bijdragen aan de ontwikkeling van hun talent tijdens hun studie en loopbaan in de kunsten. Dit doen we met oog op het bevorderen de bestaande zelfredzaamheid en om het effectief functioneren te verhogen.

Het is onze visie dat succesvol studeren aan de kunstacademie goed mogelijk is, ondanks eventuele persoonlijke of psychologische problemen. Coaching kan bijdragen aan het optimaliseren van het functioneren tijdens de studie en in het persoonlijk leven. Het kan zelfs zo zijn dat een bepaalde mate van psychische kwetsbaarheid hoort bij de doelgroep kunstenaars, zoals vaker in de kunstgeschiedenis is geopperd. In onze visie is met een variëteit aan problemen om te gaan, mits bepaalde omstandigheden worden geoptimaliseerd en randvoorwaarden worden getroffen.

 

In het kort

In onze begeleiding stimuleren we de unieke en persoonlijke kwaliteiten van studenten, waarbij we de problemen en obstakels in goede banen proberen te leiden. We ondersteunen bij het vinden van praktische oplossingen voor de omstandigheden waar de student mee worstelt, zorgen voor optimale randvoorwaarden tijdens de studie en bevorderen de samenwerking met het bestaande netwerk.

 

Kunstcoaching

De coaches van AKM KunstMaat hebben ervaring met het kunstonderwijs, zijn werkzaam in de kunstpraktijk en beschikken over specialismen op het gebied van ASS, AD(H)D, depressie, angst en psychologische problemen. Zij delen de visie, werkwijze en ethische code en houden hun kennis en vaardigheden op peil door meerdere malen per jaar een intervisie te houden, waarin wetenschappelijke ontwikkelingen, nieuwe inzichten en casuïstiek worden besproken.

Iedere begeleiding is uniek en onze coaches spelen voortdurend in op de ontwikkelingen en veranderingen in het leven van studenten. De mogelijkheden en behoeften van de student staan hierbij voorop. Vanuit deze visie werken we aan een realistisch toekomstperspectief waarin de student zowel persoonlijk als professioneel optimaal functioneert.

Ontstaan

In 2009 heeft Marijke Pielage Atelier KunstMaat opgericht vanuit haar zelfontwikkelde visie over studeren in het HBO-kunstonderwijs  en ondersteuning voor getalenteerde studenten met een vorm van autisme (ASS).

Marijke is autonoom kunstenaar, 1e graad docent Beeldende Kunst en Vormgeving en specialiseerde zich met een HBO-Master Autismespecialist (SEN). Vanuit deze expertise ontwikkelde ze een werkwijze om studenten met ASS op individuele en persoonsgerichte wijze te ondersteunen tijdens hun studie in de kunsten: kunstcoaching. Hierin komen expertise op het gebied van ASS, kennis van het kunstonderwijs en ervaring als kunstenaar samen, ten dienste van studenten die ondersteuning behoeven.

 

Uitbreiding en toekomst

Na enkele jaren vond Marijke begeleiders die dezelfde coaching methode in andere regio's konden uitvoeren. Zo werd de begeleiding aangeboden in onder andere Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Den Bosch, Breda, Zwolle, Arnhem en Nijmegen. Gaandeweg breidde begeleiding zich uit naar problematiek als gevolg van AD(H)D, depressie en angst, door specialisatie van de coaches en een duidelijke behoefte aan ondersteuning bij deze doelgroepen.

In 2018 trok Marijke zich terug als leidinggevende van de AKM coaches, zodat ze zich weer kon richten op haar oorspronkelijke werk als autonoom kunstenaar. De AKM coaches gingen verder als zelfstandig collectief onder de naam AKM KunstMaat, waarbij Marijke als adviseur en vertrouwenspersoon nog steeds een grote bijdrage levert aan het functioneren en verbeteren van onze begeleiding.

In dit interview vertelt Marijke meer over onze onstaansgeschiedenis en haar werkzaamheden als kunstcoach.