Aan het laden...

Hoe autisme samengaat met talent

In het kader van de Autismeweek (1 tot 8 april) is de documentaire ‘Talent: Autisme’ ontwikkeld. De vijfdelige serie volgt mensen met een bijzonder talent die een vorm van autisme hebben. Zonder de problemen te negeren, geeft deze serie inzicht in de opvallende kwaliteiten die kunnen samengaan met een autistische spectrumstoornis (ASS). Vijf mensen worden in hun dagelijks leven gevolgd en geven een persoonlijk beeld van de specifieke talenten die ze hebben ontwikkeld.

Omgaan met beperkingen van autisme

Een centraal onderwerp in de serie is hoe mensen leren omgaan met hun beperkingen en hierdoor juist kwaliteiten of talenten ontwikkelen die goed passen bij het beroep dat ze uitoefenen of het leven dat ze leiden. Wat in sommige alledaagse situaties een obstakel is, kan in geheel andere situaties een onverwacht voordeel zijn. De serie laat ons zien hoe ieder persoon daar anders mee omgaat en hoe de omgeving erop reageert.

Als kunststudent met een vorm van autisme, of AD(H)D  wordt je wel geconfronteerd met een extra uitdaging. Veel kunstopleidingen verwachten een hoge mate van zelfstandigheid en leggen sterk de nadruk op je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens je kunstopleiding moet je wel nadenken over wie je bent en wat je wilt, om te ontdekken waar je talenten en beperkingen liggen. Hoe moet je daarmee omgaan? Daar ga ik later uitgebreider op in.

Uitgaan van mogelijkheden en talent

Steeds vaker berichten de media over de sterke punten die samengaan met autisme. Al enige jaren ligt er in het wetenschappelijk onderzoek steeds meer nadruk op de positieve aspecten die kunnen samengaan met een vorm van autisme.

Volgens dr. Rosa Hoekstra moeten we vormen van autisme niet zien als een ‘stoornis’, omdat het klassieke beeld vrijwel volledig berust op observaties van zeer ernstige gevallen in een klinische omgeving. Het begrip van autisme moet misschien worden heroverwogen, om de positieve kanten en kwaliteiten niet te negeren. We moeten niet uitgaan van de beperkingen, maar van de mogelijkheden van een persoon.

De serie ‘Talent: Autisme’ is uitgezonden van 10 tot 14 april om 22:45 uur op NPO2, maar is terug te zien op de Nederlandse Publieke Omroep.

Lees meer de documentaire op de website van GGZ Nieuws: http://www.ggznieuws.nl/home/mensen-bijzonder-talent-autisme/

Lees hier meer over de sterke punten van autisme volgens dr. Rosa Hoekstra op The Guardian: https://www.theguardian.com/science/blog/2015/jul/16/autism-doesnt-have-to-be-viewed-as-a-disability-or-disorder

Oproep: Hoe ervaren jullie de uitdaging om als kunststudent talenten en obstakels in balans te brengen? En welke voordelen en nadelen van een vorm van autisme of AD(H)D zijn volgens jullie opvallend?

Geef een reactie