Aan het laden...

Een essay schrijven voor de kunstacademie, deel 1

Je wilt een overtuigend essay schrijven voor je opleiding aan de kunstacademie. Bijvoorbeeld voor een vak als kunstgeschiedenis, of filosofie. En alles begint met een goed idee. Maar hoe ga je vervolgens verder?

Hoofdvraag en onderzoek

In een essay ontwikkel je een standpunt over een onderwerp, waarbij je de lezer niet alleen wilt informeren, maar ook wilt overtuigen. Je mag er in je essay vanuit gaan dat de lezer, net als jij, zich verdiept heeft in het onderwerp en er zelf ook een standpunt over ontwikkelt. Voordat je een onderzoek doet naar het onderwerp is het goed om je af te vragen wat je hoofdvraag is. Door te duidelijk formuleren wat jij wilt onderzoeken, beperk je het onderwerp voldoende om een degelijk antwoord te geven op je vraag. Het geeft daarnaast richting aan het onderzoek, de literatuur die je wilt lezen en de kunstwerken die je wilt bespreken.

Wanneer je meer teksten leest over het onderwerp, merk je dat je zelf een duidelijker standpunt kunt innemen. De redenen daarvoor kun je gemakkelijker expliciteren, ook omdat ze terug zijn te leiden op andere auteurs. Die kun je later in je essay vermelden en als dit daadwerkelijk iets toevoegt aan de tekst citeren. Tijdens het onderzoek is het raadzaam om je bronnen (zowel literatuur als kunstwerken) goed bij te houden, zodat je dit later gemakkelijk kunt gebruiken tijdens het schrijven.

Doelstelling en structuur

Zodra je weet wat je wilt betogen en welke doelstelling past bij je hoofdvraag, leg je verbanden met het actuele debat, kunsthistorische of –wetenschappelijke ontwikkelingen, standpunten van kunstenaars, of auteurs en vooral kunstwerken. De hoofdvraag gaat om wat je wilt onderzoeken. De doelstelling gaat om wat jij over die vraag wilt betogen. Dat kun je, maar hoef je niet, expliciet te benoemen in je essay. Het is zeker aan te raden om jezelf af te vragen wat je doelstelling is, opdat je die ook kunt bereiken binnen je essay.

Tijdens het schrijven van het essay kan het helpen om gebruik te maken van een schrijfschema, waarin je beschrijvingen, standpunten, argumenten, feiten, onderlinge verbanden en redenaties kort weergeeft. Hierdoor kun je meer orde brengen in je betoog en zie je gemakkelijker de grote structuur. Tijdens het schrijven kun je hierdoor ook het overzicht houden.

Verbanden en conclusies

Om uit je argumentatie conclusies te trekken is het belangrijk dat je verbanden tussen de onderwerpen die je bespreekt aan de lezer duidelijk maakt. Waarom bespreek je een bepaald kunstwerk, of verwijs je naar een bepaalde ontwikkeling in de kunstgeschiedenis? Daarnaast is het belangrijk dat je duidelijk maakt wat jouw visie hierop is. Hoe verhoudt jij je tot dit kunstwerk, die ontwikkeling of theorie? Wees in je argumentatie altijd duidelijk wie er aan het woord is, een auteur, of jijzelf. Zo neem je verantwoordelijkheid voor het standpunt en maak je duidelijk welke toevoeging jij aan het debat levert.

Om een conclusie te trekken is het belangrijk om terug te komen op je hoofdvraag. Hoe heb je die vraag beantwoord? En welke standpunt neem je in, na de belangrijke argumenten voor en tegen die je besproken hebt? Door dit expliciet te maken, maak je de lezer nog eens duidelijk wat je precies hebt betoogd in je essay en hoe je samen met je lezer dat standpunt het bereikt.
Tijdens het schrijven is er een veelvoud aan manieren om je doelstelling te bereiken en je publiek te overtuigen. In een volgende blogpost gaan we daarom dieper in op argumentatie, tekstverbanden en strategieën. Saai genoeg verdient een onderwerp als het gebruik van bronnen ook een aparte beschouwing. Daarover later meer!

Geef een reactie