Aan het laden...

Privacybeleid

Privacy bij aanmelding en begeleiding

AKM KunstMaat vindt de privacy van jouw gegevens zeer belangrijk. Daarom gebruiken wij bij een aanvraag, reacties op het blog, of aanmelding voor de nieuwsbrief, alleen om de informatie die we nodig hebben om je van dienst te zijn. De verstrekte gegevens worden nooit openbaar gemaakt, of met derden gedeeld. Gezien AKM KunstMaat bestaat uit een collectief van zelfstandige ondernemers, is er geen algemeen post adres waar je toe kunt richten. We hebben een contactpersoon, die in deze privacyverklaring wordt vermeld met gegevens, om misverstanden te voorkomen. AKM KunstMaat is niet aansprakelijk voor de gegevens verwerking van individuele kunstcoaches, al is er wel een algemeen privacybeleid waar de kunstcoaches zich aan houden.

Persoonsgegevens die via de website zijn vergaard, gebruiken we alleen om contact met je te leggen en worden voor geen ander doel gebruikt. Als je hiervoor bent aangemeld, kunnen we met jouw toestemming gebruik maken van jouw email adres om je nieuwsbrieven te versturen. Dat doen we om je op de hoogte te houden van nieuws, ontwikkelingen en blogposts.

In de begeleiding wordt secuur omgegaan met jouw gegevens. Als je bij ons aanmeldt, stellen we in een introductiegesprek een zorgplan op, waarin meer informatie wordt gevraagd. Om onze begeleiding zo goed mogelijk op jouw behoeften af te stemmen, is het nodig dat wij inzage krijgen in jouw privégegevens, zoals bijvoorbeeld een medische indicatie, psychologische rapportages, artsenverklaringen, verslagen van de tutor, e.d. Deze gegevens gaan tezamen met een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.  Deze privacygevoelige gegevens worden na de aanmelding bewaard in een intern dossier in een afgesloten kast. Eventuele digitale gegevens worden offline en versleuteld opgeslagen op een draagbaar medium. De kunstcoach deelt deze informatie niet met derde partijen en de gevens uit het dossier en de intake worden niet gebruikt in onze online omgeving.

Wel kan op expliciet verzoek van de student in overleg worden gegaan met derde partijen, waarmee toestemming kan worden gegeven voor het gebruik van specifieke en voor de situatie vereiste gegevens. Dit valt echter onder uitzonderlijke situaties, waarin altijd toestemming aan de student en betrokkenen wordt gevraagd.

AKM KunstMaat garandeert hiermee dat jouw gegevens niet in handen van derden kunnen komen. De kunstcoaches krijgen alleen die gegevens te zien die relevant zijn voor het uitvoeren van hun taak. Uw digitale gegevens, zowel als de gegevens uit het dossier worden veilig bewaard en kunnen als u dat wilt permanent worden verwijderd uit ons bestand.

Privacyverklaring

AKM KunstMaat, ten name van J. Odding, is aangesteld als contactpersoon, gevestigd aan J. Bosschaartstraat 43, 4112 LM te Beusichem, en verantwoordelijk voor de verwerking van digitale persoonsgevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Iedere coach is als zzp-er verantwoordelijk voor de afhandeling van persoonsgegevens in de intake en het dossier en zij houden zich aan de richtlijnen die omschreven zijn in deze privacyverklaring en onze Algemene Voorwaarden. De contactpersoon is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens in de dossiers van andere coaches.

Contactgegevens:

https://www.akmkunstmaat.nl

Contactpersoon

J. Odding

J. Bosschaarstraat 43, 4112 LM Beusichem

+31681386322

joe@akmkunstmaat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AKM KunstMaat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons dossier, maar niet online:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

De volgende persoonlijke gegevens kunnen door onze webhost, het contentmanagement systeem (WordPress), Analytics (Google) worden gebruikt, maar zijn niet verbonden met de persoonlijke gegevens uit onze dossiers:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AKM KunstMaat verwerkt in het dossier, maar niet online, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AKM KunstMaat verwerkt jouw persoonsgegevens in het dossier, maar niet online, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om kwalitatief hoogstaande begeleiding te leveren

AKM KunstMaat verwerkt geanonimiseerde digitale gegevens voor het optimaliseren en verbeteren van de functionaliteit van onze online omgeving en dienstverlening, voor de volgende doelen:

 • Gebruik en functioneren website
 • Verwerken email contact

De digitale gegevens worden niet gebruikt voor het ontwikkelen of inzetten van online marketing strategieën vanuit AKM KunstMaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

AKM KunstMaat neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een kunstcoach van AKM KunstMaat) tussen zit. AKM KunstMaat gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Content Management System, WordPress.org, om inzicht te krijgen in het gebruik van de website, feedback via het blog en interactie met gebruikers.
 • Webhost Strato voor inzicht in het gebruik van de website, met als doel optimalisatie van de gebruikerservaring en het oplossen van technische problemen.
 • Google Analytics, voor inzicht in het gebruik van de website, met als doel de optimalisatie van de gebruikerservaring en het oplossen van technische problemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AKM KunstMaat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: voor 1 maand, of duur van de overeenkomst en wettelijke bewaartermijn. Reden: contact, administratie en uitvoering overeenkomst.
 • Cookies: voor 1 maand. Reden: gebruikerservaring en optimalisatie website.

Delen van persoonsgegevens met derden

AKM KunstMaat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijk verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AKM KunstMaat gebruikt alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en optimaliseren van de website. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AKM KunstMaat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar akmkunstmaat+privacy@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . AKM KunstMaat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AKM KunstMaat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via akmkunstmaat+privacy@gmail.com. AKM KunstMaat heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • AES encryptie met een draagbaar medium voor digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten, wanneer gegevens offline worden opgeslagen.

WordPress

Op deze website maken we gebruik van de cookies die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de website en om de gebruiker van de website van dienst te zijn. Deze cookies worden niet langer dan een maand bewaard. De gegevens worden niet gebruikt voor marketing of acquisitie en worden niet vertoond op de website, of gedeeld met derde partijen.

Onze host verzamelt algemene gegevens over de gebruiker van de website, waarmee wij inzicht kunnen krijgen in het functioneren en gebruik van de website. Het gaat hierbij om algemene informatie, zoals geografische locatie, het soort browser dat de bezoeker gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en op welke wijze met de website wordt geïnteracteerd. Ons Content Management System, WordPress, maakt ook gebruik van diverse cookies, om informatie te verzamelen over de gebruiker betreft het gebruik van de website. Daarnaast verzamelt Google Analytics informatie, maar op anonieme wijze. Voor al deze cookies geldt dat ze maximaal een maand worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden hier niet mee verbonden en onder geen voorwaarde wordt deze informatie gedeeld met derde partijen. Het is mogelijk om op verzoek uw gegevens bij ons in te zien en te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met de beheerder via akmkunstmaat+privacy@gmail.com, of maak gebruik van ons contact formulier. Bij verondersteld onjuist gebruik van uw gegevens kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website is beveiligd door middel van SSL-encryptie. Data van gebruikers van de website kan is versleuteld en kan niet worden gelezen van buitenaf. De gebruikers van de website zijn hierdoor beschermd tegen aanvallen door hackers en kunnen gegevens veilig overdragen.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit wordt gedaan voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Als je een account hebt en je logt in op deze site, wordt een tijdelijke cookie opgeslagen, om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, wordt de data verzameld die wordt getoond in het reactieformulier, alsmede het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Zodra je inlogt, worden enkele cookies bewaard in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we de persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Het gaat hierbij niet om data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings-doeleinden.

Meer informatie over de aangescherpte wetgeving rondom privacy vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.