Aan het laden...

Klachtenprocedure

We doen er alles aan om het begeleidingstraject goed te laten verlopen. Toch kan het zijn dat  er iets misloopt. Als je problemen ervaart, kun je die het beste gelijk met je kunstcoach bespreken. Hij of zij zal daar graag op inspelen, om jou beter te kunnen ondersteunen. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.

In veel gevallen is het mogelijk om zonder formele klacht een goede oplossing te vinden. Als dat in het uiterste geval niet lukt, kun je een klacht indienen bij onze vertrouwenspersoon, Marijke Pielage. Marijke startte in 2009 AKM KunstMaat en is na haar terugtreden in 2018 betrokken gebleven als ervaringsdeskundige en intern vertrouwenspersoon. Zijn kent onze visie en werkwijze, maar is als ondernemer onafhankelijk van het collectief van coaches. De interne vertrouwenspersoon beslist niet over de klacht en verwijst indien nodig door naar een externe klachtencommissie.

Hieronder vind je de procedure die we volgen als we een klacht krijgen. De procedure is erop gericht om op een evenwichtige wijze tot een oplossing te komen. Let op: de klachtenprocedure veronderstelt dat je de problemen hebt besproken met de kunstcoach, maar er samen niet goed uitkomt. Probeer in alle gevallen om het probleem eerst met je kunstcoach te bespreken, voor je een officiële klacht indient. De vertrouwenspersoon wordt pas ingeschakeld, als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

  1. De coachee dient een klacht in bij de interne vertrouwenspersoon, na de klacht te hebben besproken met de coach. Voor de formaliteit is het van belang dat je de klacht op papier zet. Omschrijf kort wat het probleem is en hoe dat volgens jou ontstaan is. Beschrijf ook waarom je denkt dat je kunstcoach anders had moeten handelen en wat jouw verwachting was. Als dat mogelijk is, geef aan wat voor jou als een goede oplossing volstaat.
  2. De klacht wordt in behandeling genomen door onze interne vertrouwenspersoon, die met jou en de betreffende kunstcoach in overleg gaat. De interne vertrouwenspersoon geeft advies, maar dit is niet noodzakelijk bindend voor beide partijen. De contactpersoon bespreekt mogelijke oplossingen, waardoor de begeleiding kan worden voortgezet. Indien dit niet afdoende is, kan worden vervolgd met stap 3.
  3. De klacht dient door de coachee te worden voorgelegd aan een externe, onafhankelijke klachtencommissie, die over de klacht kan oordelen. Een uitspraak die hierin wordt gedaan zal voor beiden partijen bindend zijn.

Als je meer informatie wilt over het oplossen van een geschil, of een formele klacht wilt indienen, kun je het beste een mail sturen aan info@akmkunstmaat.nl, of gebruik maken van het onderstaande formulier.

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.