Aan het laden...

Informatie voor gemeenten

De coaches van AKM KunstMaat bieden begeleiding in verschillende gemeenten in Nederland. Alle coaches zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor begeleidingswerkzaamheden en zijn in het bezit van kwalificaties passend bij ieders begeleiding. De informatie op deze pagina is bedoeld om gemeenten te informeren over de aard van onze begeleiding en de redenen waarom voor onze begeleiding wordt gekozen. Heeft u algemene vragen met betrekking tot onze begeleiding, dan kunt u het beste contact opnemen met onze contactpersoon via info@akmkunstmaat.nl.

Over onze coaching

AKM KunstMaat functioneert als een collectief van begeleiders. We voeren de begeleiding uit volgens een gedeelde werkwijze, met gedeelde voorwaarden, overeenkomstige tarieven en gaan uit van eenzelfde visie op studeren in de kunsten met persoonlijke en psychologische problematiek. Zo bieden wij in verschillende regio's een overeenkomstige begeleiding, die aansluit bij de persoonlijke omstandigheden en situatie van studenten en voldoet aan kwaliteitseisen passend bij het MBO en HBO kunstonderwijs. De begeleiders zijn werkzaam als zelfstandige ondernemers in hun eigen regio en zijn individueel verantwoordelijk voor de afhandeling van formele zaken rondom begeleiding.

De coaches zijn zowel door hun eigen opleiding(en) alsmede door ervaring in het werkveld, gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met persoonlijke en/of psychologische problemen, waaronder ASS, AD(H)D, depressie, psychose, schizofrenie en bijvoorbeeld, PTSS, burn-out en psychosomatische aandoeningen. Onze begeleiders houden hun vakkennis op peil, door regelmatig bijeen te komen voor intervisie en actuele literatuur te bestuderen en met elkaar te delen. Zij gaan nascholing aan om hun kennis, waar nodig, op peil te houden. Individueel hebben zij specialisaties ontwikkeld en bieden zijn workshops aan om hun kennis met vakgenoten te delen. De begeleiding die AKM KunstMaat biedt is ambulante begeleiding en richt zich op de psychologische factoren die een rol spelen in de beperking(en) die de persoon ervaart. We kijken in het geval van een student naar de randvoorwaarden voor het volwaardig functioneren en hierbij is de studie een aandachtsgebied. Echter wordt hierbij niet vakinhoudelijk ondersteund en er is geen sprake van studiebegeleiding (dat mag ook niet vanuit het onderwijs). Al zijn de resultaten bij studenten vaak wel zichtbaar in de studie, net zoals de problemen hier zichtbaar kunnen worden.

Wanneer een student zich aanmeldt bij een gemeente voor vergoeding door middel van een persoonsgebonden budget binnen een WMO-indicatie, is de betreffende coach bereid om meer informatie te verschaffen over de inhoud en aard van de begeleiding. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld, dat kan worden gebruikt voor de aanvraag. In dit begeleidingsplan wordt gekeken naar de doelen en haalbaarheid en hoe deze op korte en lange termijn kunnen worden bereikt.

In het kort

  • Gespecialiseerd in ASS, AD(H)D, depressie en andersoortige psychologische problematiek
  • Gespecialiseerd in kunstonderwijs en vanuit een professionele achtergrond in kunstpraktijk
  • Levensloop-, persoonlijke- en beroepsbegeleiding
  • Individueel en op basis van persoonlijk ontwikkelingsplan
  • Nadruk op de relatie tussen dagelijks leven en studeren
  • Gericht op zelfredzaamheid en volwaardige deelname beroepspraktijk
  • Gedeelde visie en werkwijze in coaching

Waarom AKM coaching?

De problemen waar studenten dikwijls tegenaan lopen zijn van grote invloed op hun dagelijks leven en functioneren, maar hebben vaak ook uitwerking op de studieresultaten. Doordat de bij AKM aangesloten kunstcoaches zelf aan kunstacademies afgestudeerd zijn, weten zij van het reilen en zeilen binnen een kunstacademie. Alle coaches hebben daarnaast ervaring met onderwijs en workshops. Gezien de coaches zelf een beroepspraktijk als beeldend kunstenaar hebben, weten ze studenten ook vakinhoudelijk te ondersteunen. Hierdoor biedt AKM specifieke begeleiding gericht op studenten uit het kunstonderwijs die reguliere psychologen/zorghulpverleners niet kunnen bieden. Om deze reden verwijzen decanen van diverse kunstacademies in Nederland studenten met bijvoorbeeld, autisme, depressie en/of AD(H)D die dreigen vast te lopen in hun studie naar AKM.

De coaching die AKM aanbiedt, sluit aan bij de problematiek waar veel studenten met diagnose ASS en AD(H)D mee kampen: perfectionisme, faalangst, moeite met interpreteren van feedback en kritiek, moeite met het stellen van prioriteiten, het aanbrengen van structuur en deze bewaken in het werkproces, weinig zelfvertrouwen en worstelen met het plannen en organiseren van de combinatie studie en het dagelijkse leven. In een kunstopleiding komen persoonlijke aspecten altijd aan bod en beïnvloeden studie en het dagelijks leven elkaar intensief. De coaching van AKM beoogt daar een balans in te brengen, die voor langere termijn doorwerkt. Veelal wordt voor deze vorm van coaching gekozen, omdat andere vormen niet goed aansluiten bij de actuele problematiek van studenten in het kunstonderwijs. We bieden ondersteuning op de locatie die voor de student wenselijk is en hanteren hierbij flexibele werktijden.

Door een inhoudelijke begeleiding, gericht op de samenwerking tussen studie en privé, worden de kansen van de student op het succesvol afronden van de studie en de opbouw van een realistisch toekomstperspectief vergroot. Op lange termijn is begeleiding gericht op de bestendiging van vaardigheden die nodig zijn voor een volwaardige deelname aan de maatschappij en arbeidsmarkt.